Hele holdet foran en af de dejlige hytter på campingpladsen ved Nyborg strand.
Moonie og Birte tog til Nyborg lørdag morgen og mødte en flok veloplagte OESer og deres familier, som var kommet til campingpladsen allerede i løbet af fredagen, deriblandt Sessa med Dusty og Zorro og familien Falch fra Ærø med Victor.
Alle boede i nogle dejlige hytter, og måltiderne blev indtaget fælles under Toves pavilioner.
Efter morgenmaden, hvor også Beate med forældre og Tumle var kommet, gik turen ind til Nyborg, hvor alle gik gennem byen og ned til kanalen.
Bytur med vovserne i Nyborg.
Her havde Tonni arrangeret leje af fem både (joller og kanoer).
Iført redningsveste begav halvdelen af selskabet incl. et antal hunde sig ud på en farefuld, anstrengende, men også meget smuk tur ad kanalen til frokoststedet, nær bilernes pakeringsplads, mens de øvrige gik tilbage gennem byen.
Familien Falch, som kommer fra søfartsbyen Marstal, zig-zaggede fra bred til bred, så mon ikke navigationsskolen får et par extra elever til vinter!
Efter frokost i bedste OES-klub-stil sejlede den anden del af selskabet bådene tilbage.
Om aftenen blev der grillet, og derefter var menneskene til Vold-spil "Mød mig på Cassiopeia" - en flot oplevelse. Imens blev hundene passet af Tonni og Lenes datter.
Natten blev brugt til orienteringsløb.
Tak til Lene og Tonni for et super flot arrangement. Vi vender gerne tilbage næste år, og håber at mange flere vil afsætte weekenden til hygge og sjov sammen med andre OES-ejere.
Mød mig på Cassiopeia var dette års vold-spil i Nyborg. Tonni og Lene havde skaffet billetter til alle to-benede. Hundene blev passet hjemme på campingpladsen af Lene og Tonnnis datter.
Tak til formanden, Johnny Nielsen, som har taget alle billeder undtagen det med de tre både - det tog Birte.

Tilbage
Nyhedssiden
Kennel BlueBerry forsiden