Hvalpen sættes ind i lokalet. Man skal ikke kæle eller snakke med den inden den kommer ind alene. Stopuret sættes i gang og tid tages til hvalpen begynder at pibe, gø eller tude. Hvalpen skal være i alt 5 min. alene i lokalet før man går ind til den.
Hvis hvalpen bliver meget utilfreds og begynder at stresse må man afbryde før tid og notere at isolationen er afbrudt efter x-antal min. Det kan ødelægge resten af testen hvis hvalpen bliver meget ked af det og det er jo ikke meningen.
Man skal holde øje med hvad hvalpen foretager sig og om den undersøger lokalet. Man skal skravere felterne hvor den har været og beskrive hvad den gør på skemaet.
Når de 5 min. er gået, eller hvis tiden afbrydes, går TL ind til hvalpen uden larm. Dvs. der skal være en afspærring som TL kan forcere uden at larme og uden det er nødvendigt at åbne en dør. Sæt en stor plade fast i en døråbning. Momentet afbrydes eller afsluttes således: TL går direkte ind midt i lokalet og stiller sig passivt uden at sige noget og uden at bevæge sig og tiltrække opmærksomheden unødigt.
Efter en kort hilsen går man videre til næste moment uden afbrydelse.

Når der har været kontakt skal testlederen se på hvordan hvalpen befinder sig når den berøres. Deltager den aktivt i håndteringen, en trykket af situationen eller er den direkte bange og undviger. Dette beskrives i skemaet.

Efter at have hilst på hvalpen og håndteringen går testlederen lidt frem og tilbage i lokalet for at se om hvalpen følger efter. Man skal ikke kalde på den men gå rundt uden at sige noget. Dette beskrives også.

Efterfølgende tager testlederen kluden frem. TL sidder på hug og trækker kluden foran sig i zig zag for at tiltrække hvalpens opmærksomhed. Man bruger max. tre min. hvis hvalpen ikke vil lege.
Næste moment starter når det forrige slutter. Testlederen begynder at trille den lille bold mellem begge hænder. TL sidder på hug med bolden på gulvet foran sig. Når hvalpen viser interesse for bolden og prøver at hugge den trilles den væk fra hvalpen. Hvalpen skal selvfølgelig se hvor den triller hen. Der tages tid til hvalpen begynder at løbe efter bolden. Der gives i alt tre forsøg.

Når momentet er færdigt skal hvalpen tages ud af lokalet. En hjælpen holder hvalpen uden for lokalet og uden at kæle for den.
Aktivitetsprøven: TL skal sidde på kassen midt i lokalet. Passivt uden at sige eller gøre noget. De to genstande som hvalpen har set lægges ud i lokalets to felter omkring TL i de øvrige felter lægges den lidt større bold og gulvskrubben. Alle ting lægges samme sted for alle hvalpe. Hvalpen, som hjælperen holder imens TL lægger tingene ud, sættes ind i lokalet uden at nogen siger noget. Stopuret startes og der tages tid til hvalpen går frem og hilser(berøring) på TL. tiden noteres. Hvalpen skal være i lokalet i alt 5 min. I den tid tælles hvor mange besøg hvalpen har til de udlagte ting og til testlederen. Det skrives ind i skemaet. Antal besøg noteres (nysgerrighed). Aktiviteten måles ud fra om hvalpen laver noget hensigtsmæssigt/fornuftigt eller den løber rundt uden at lege med tingene

Efter de 5 min. Skal testlederen kalde på hvalpen for at se om den vil komme frem. Når / hvis den kommer eller hvis testlederen har taget hvalpen skal man se om hvalpen kan vendes om på ryggen. Testlederen sidder fortsat på skamlen og lægger hvalpen i skødet. Hvordan den reagere noteres i skemaet ved afkrydsning som de øvrige momenter.
Testlederen tager hvalpen op og står med ryggen til døråbningen imens opdrætteren eller en hjælper holder en paraply klar ind over afspærringen. Når hjælperen er klar sættes hvalpen på gulvet i det fjerneste hjørne med front imod paraplyen. Når hvalpen begynder at gå imod skal paraplyen foldes ud hurtigt og holdes helt stille. Der beskrives hvordan hvalpen reagere i skemaet lige som der noteres ned om den selv går frem og undersøger.
Testlederen lægger en fodbold midt på gulvet og gå ud til væggen og står passivt. Hjælperen sætter hvalpen ind i lokalet og går i skjul. Nu observeres hvad hvalpen gør. Når hvalpen har undersøgt bolden eller hvis det ikke er muligt afsluttes.
Efter de 5 min. skal testlederen kalde på hvalpen, for at se om den vil komme frem. Når / hvis den kommer, eller hvis testlederen har taget hvalpen skal man se om hvalpen kan vendes om på ryggen. Testlederen sidder fortsat på skamlen og lægger hvalpen i skødet. Hvordan den reagere noteres i skemaet ved afkrydsning som de øvrige momenter.
Hvalpen tages nu på armen igen og hjælperen sætter en lille metalskål på gulvet ved indgangen. Når hjælperen er klar med et nøglebundt over skålen (min. ½ meters afstand) sættes hvalpen ned på gulvet i fjerneste hjørne af lokalet. Når den går imod skålen slippes nøglerne så de falder i skålen og der holdes øje med hvad hvalpen gør. Der noteres reaktionen og hvordan den klarer at undersøge som i momentet med paraplyen.
Tilbage
Nyhedssiden
Kennel BlueBerry forsiden
Det er et stykke tid siden, vi har opdateret hjemmesiden. Vi har simpelt hen haft for travlt!

Torsdag, lige inden hvalpene blev 8 uger, kom Helle Mulvad og foretog en mentaltest på kuldet. Det samme gjorde hun også på vores L-kuld.
Helle var godt tilfreds med kuldet, som hun fandt meget homogent..

Hvad er en hvalpe-mentaltest? Det er en undersøgelse af hvalpenes reaktioner over for ting som: at være alene hjemme, tage kontakt til fremmede, lyst til at lege og være aktiv, fremmede ting, høje lyde.

Helle Mulvad siger: ”Man bør få sine hvalpe testet eller vurderet af en uvildig person fordi det giver et bedre billede af hvad de enkelte hvalpe indeholder. Hvalpetesten kan give en vejledning om hvad det er for en hvalp man har med at gøre og hjælpe hvalpekøberen til at præge hvalpen i den retning man ønsker helt fra starten. Man får et lille indblik i hvor hvalpen har sine stærke og svage sider.”
Helle gik frem efter sine egne skemaer, der er standard for hvalpetests. Vi har fået lov at bringe teksten fra de forskellige øvelser. De kommer her og følges af et billede fra testen.

Hent hele beskrivelsen af testen her.
De første seks hvalpe afleveres